Polityka ochrony danych osobowych

 1. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin "Użytkownik" zastąpiony został określeniem "Ty", "Administrator" – "My". Termin "RODO" oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 2. Administratorem Twoich danych w ramach serwisu https://cozato.pl ("Serwis") jest Stowarzyszenie Terra Futura z siedzibą w Chełmcu ul. Gajowa 36 E, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000321170, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 7343386876, REGON: 120897402. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 3. Dane, w tym dane osobowe, to dane pozyskane za pomocą formularzy w Serwisie oraz pozostawione przez Ciebie w trakcie wizyty w Serwisie. Przetwarzamy dane osobowe takie jak:
  • imię i nazwisko
  • adres email,
  • adres zamieszkania,
  • adres IP,
  • numer telefonu.
 4. Dane osobowe przetwarzane są:
  1. w celach związanych z komunikacją z Tobą w celu realizacji Projektu Cozato, który realizuje Stowarzyszenie Terra Futura – niezbędność do zawarcia umowy dostępu do Konta w Serwisie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  2. w celach archiwalnych, analitycznych i statystycznych – podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  3. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na ochronie swoich praw (art. 6 ust. 1 lit f RODO),
  4. w celach marketingowych w związku z kierowanie do Ciebie reklamy – podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu działań związanych z marketingiem swoich usług (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

  Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych dla celów marketingu bezpośredniego, jeśli przetwarzanie odbywa się w związku z uzasadnionym interesem administratora.

 5. Dane będą przetwarzane przez Administratora przez cały czas świadczenia usług albo do chwili cofnięcia zgody lub zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych, w przypadkach gdy podstawa przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora. Okres przetwarzania danych może być każdorazowo przedłużany w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne dla ustalenia, dochodzenia lub obrony przez ewentualnymi roszczeniami przez Administratora.
 6. W celu zachowania należytego bezpieczeństwa Twoich danych:
  1. używamy bezpiecznego protokołu szyfrowania komunikacji (SSL),
  2. przechowujemy dane na zabezpieczonych serwerach,
  3. oświadczamy, że zapewniamy wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
 7. Ujawnianie danych osobowych:
  1. dane osobowe podawane na Witrynie są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób postronnych poza wyjątkiem Nas oraz uprawnionych przez Nas osób,
  2. nie przekazujemy danych osobowych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani do organizacji międzynarodowych,
  3. możemy podpowierzyć dane osobowe w ramach zapewnienia obsługi teleinformatycznej lub przechowywania danych na serwerze. Podpowierzenie odbywa się do podmiotów takich jak:
   • Sendinblue (Sendinblue Inc.),
   • Google Analytics (Google LLC).
 8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje:
  1. prawo dostępu do tych danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
  2. prawo do sprostowania tych danych,
  3. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  4. prawo żądania usunięcia danych,
  5. prawo do przenoszenia danych i do ograniczenia przetwarzania danych,
  6. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  7. prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych.
 9. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest udzielona przez Ciebie zgoda, cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 10. Podanie danych w czasie korzystania z Serwisu jest dobrowolne, ale ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia umowy dostępu do konta i możliwości wykorzystywania funkcjonalności Serwisu.
 11. Serwis używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
 12. W Serwisie wykorzystujemy następujące pliki cookies:
  1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
  3. "wydajnościowe" pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
  4. "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 13. Administrator korzysta z narzędzi dostępnych w ramach serwisu Facebook przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, USA, tj. PIXEL Facebooka w celu zarządzania reklamami na Facebooku.
 14. Ten dokument został utworzony przy użyciu szablony firmy Landingi.com i zmodyfikowany dla celów Cozato (cozato.pl)
 15. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Administratora jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: czesc@cozato.pl